Chandler cevizde göz yönetimi ile daha hızlı büyüme

Chandler ceviz fidanı budamasında göz budaması diye bir yöntem var. Sürgün çıkmasını istemediğiniz yerlerdeki gözleri elle kırarak büyümesinin önlndiği bir yöntem.

Çiftçi tv de video hakkında aşağıdaki yorumlları yapmış.

Ülkemizde ve dünyada Tarım ve hayvancılık, besin gereksiniminin karşılanması, sanayi piyasasına girdi sağlanması, yarattığı hesaplı değer ve istihdam imkanları açısından bugün olduğu gibi ileride de önemini koruyacaktır.

Biz Çiftçi TV olarak;
Zirai üretim kapasitesi ile dünyanın önemli ülkeleri arasında yer almakta olan, nüfusunun üçte biri tarım ve hayvancılıkta çalışan ülkemizdeki çiftçilerin, çağcıl tarım yöntemlerini ve mekanizasyonu benimsemesi, hem üretim kalitesi ve aynı zamanda kapasitesinin artması ile küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeye katkı sağlamayı hedef edindik.